Bardienst regels

  • Ieder seniorlid tot 75 jaar doet minimaal twee bardiensten van drie uur per seizoen.
  • Afkopen van bardiensten is mogelijk voor € 30,- per bardienst en kan tot uiterlijk 5 dagen voor de bardienst via bardienst@tcbergen.nl. Je krijgt van de bardienstplanner een machtigingsformulier dat je ingevuld en ondertekend naar de penningmeester dient te sturen, waarna het afkoopbedrag automatisch van je rekening wordt geincasseerd.
  • Ruilen van bardiensten dien je zelf te regelen en te melden aan de bardienstplanner (bardienst@tcbergen.nl) zodat die de indeling kan aanpassen.
  • Familieleden mogen ook elkaars bardiensten overnemen (bv zoon/dochter die de bardienst voor de ouders doet). Voorwaarde is wel dat degene die de bardienst overneemt ook lid is van TC Bergen en minimaal 16 jaar oud is. Ook dit dient bij de bardienstplanner (bardienst@tcbergen.nl) gemeld te worden.
  • Bij het niet komen opdagen voor een bardienst of het binnen 5 dagen voor de bardienst afmelden wordt een boete van € 50,- in rekening gebracht waarbij de bardienst niet vervalt maar opnieuw wordt ingedeeld.
  • Bestuurs- en commissieleden zijn vrijgesteld van bardienst (mogen uiteraard wel vrijwillig inschrijven).
Bardienst overzicht