Bardienst TC Bergen

Ieder seniorlid tot 75 jaar van TC Bergen wordt geacht minimaal twee bardiensten van drie uur per seizoen te doen.

Aan het begin van seizoen worden de bardiensten opengesteld en kan er via deze website ingeschreven worden voor bardiensten. Na 1 mei wordt iedereen die zich nog niet zelf heeft ingeschreven door de bardienstplanner ingedeeld. Vier weken voor de bardienst krijg je vervolgens een mail waarin de bardienst wordt bevestigd, gevolgd door twee herinneringsmails 7 dagen en 1 dag voor de bardienst.

De eerste bardienst van de dag kan met de KNLTB pas de poort en het clubhuis openen. In de hal van het clubhuis hangt naast de kantinedeur een sleutelkastje met daarin de sleutel van de kantine. De code van het sleutelkastje wordt periodiek gewijzigd en meegestuurd in de herinneringsmail die je 1 dag voor de bardienst ontvangt. De laatste bardienst van de dag hangt de sleutel weer terug in het sleutelkastje en sluit het clubhuis en park af.

In de kantine vind je een handboek met daarin instructies en handleidingen. Ook vind je in het handboek de telefoonnummers van de leden van de kantinecommissie die je kan bellen om eventuele vragen te beantwoorden of om bij problemen te helpen.

Bardienst regels

  • Ieder seniorlid tot 75 jaar doet minimaal twee bardiensten van drie uur per seizoen.
  • Inplannen van bardiensten kan je tot 1 mei zelf doen via de website bij Indeling bardiensten. Na 1 mei worden de leden die nog niet zelf hebben ingeschreven ingedeeld door de Bardienstplanner. Na inschrijving krijg je een bevestigingsmail.
  • Wijzigen van bardiensten kan via de website. Je kunt zelf de bardienst weer vrijgeven door op je naam te klikken en de bardienst beschikbaar te stellen. Als de bardienst langer dan een maand weg is dan verdwijnt jouw naam en staat de bardienst open. Als de bardienst binnen een maand is dan blijft jouw naam staan met een uitroepteken ervoor. Deze bardienst kan nu door iemand anders gekozen worden. Totdat iemand anders deze kiest blijf jij verantwoordelijk om die bardienst te lopen.
  • Afkopen van bardiensten is mogelijk voor € 30 per bardienst en kan tot uiterlijk 7 dagen voor de bardienst via de website. Via het hoofdmenu klik je op Bardiensten en daar vind je in het submenu Afkopen bardienst. Geef aan of je 1 of 2 bardiensten wilt afkopen en klik vervolgens op Versturen. Je krijgt gelijk een bevestigingsmail. Nadat je de factuur hebt ontvangen zal het bedrag automatisch worden geincasseerd.
  • Als je een bardienst wilt ruilen en het lukt niet via de website dan kan je de ruiling melden aan de bardienstplanner (bardienst@tcbergen.nl) zodat die de indeling kan aanpassen.
  • Familieleden mogen ook elkaars bardiensten overnemen (bv zoon/dochter die de bardienst voor de ouders doet). Voorwaarde is wel dat degene die de bardienst overneemt ook lid is van TC Bergen en minimaal 16 jaar oud is. Ook dit dient bij de bardienstplanner (bardienst@tcbergen.nl) gemeld te worden.
  • Bij het niet komen opdagen voor een bardienst of het binnen 7 dagen voor de bardienst afmelden wordt een boete van € 50 in rekening gebracht waarbij de bardienst niet vervalt maar opnieuw wordt ingedeeld.
  • Bestuurs- en commissieleden en sponsoren zijn vrijgesteld van bardienst (mogen uiteraard wel vrijwillig inschrijven).