Voortgang Advies Groep TC Bergen

Van de Advies Groep TC Bergen:

Op 29 februari jl. heeft onze  zogenaamde Tafelkleedsessie plaatsgevonden. Een brainstormsessie over de toekomst van onze club. De Advies Groep wil de leden via dit bericht op de hoogte brengen van het vervolg op die avond.

Wij waren tevreden over de opkomst op de Tafelkleedsessie avond. In totaal hebben 38 leden de moeite genomen om met ons mee te denken over de toekomst van TC Bergen.

Het enthousiasme en de inzet van de zeven stakeholders (ofwel de Themagroep gespreksleiders) heeft ons veel goed gedaan en heeft ook geleid tot veel interessante informatie. Wij hebben deze waardevolle informatie direct verwerkt en een advies geformuleerd aan het Bestuur.

Op maandag 11 maart heeft de Advies Groep een bespreking met het Bestuur gehad om het advies toe te lichten en het onderwerp voor te bereiden voor de ALV van maandag 25 maart a.s. in ons Clubhuis. 

De kern van het advies richt zich op vier hoofdpunten:

1.          Communicatie

2.           Het beschrijven van taken, functies en rollen en het betrekken van leden bij deze punten / benoemen projecten en samenstellen commissies

3.           Clubhuis dienst / Park inrichting en uitstraling

4.           Betrokkenheid en saamhorigheid

Toelichting

TC Bergen heeft op dit moment een groot gebrek aan kader c.q. vrijwilligers. Door dit tekort is het nagenoeg onmogelijk om alle benodigde activiteiten te kunnen organiseren. Een belangrijke vraag daarbij is oorzaak en gevolg. Is er een tekort aan kader, is er sprake van een onduidelijke organisatiestructuur of mogelijk een gebrek aan communicatie? Of zijn er andere oorzaken die ten grondslag liggen aan de huidige situatie? Uit onderzoek van o.a. de KNLTB en door gesprekken met leden is naast een maatschappelijke trend ook een tekort aan communicatie dan wel onduidelijke communicatie veelal de oorzaak van het niet participeren van leden aan activiteiten.

Een deel van de oplossing van dit probleem is dus helder en duidelijk communiceren over wat er in onze club speelt. Communiceren over welke activiteiten worden verricht en moeten worden verricht en de vraag aan leden om een taak op zich te nemen. Individueel of in groepsverband. Dit vraagt tegelijkertijd om een goede inventarisatie van de verantwoordelijkheden, taken en rollen binnen de club. Dat zijn ook de punten die, naast het optimaal inrichten van onze tennis accommodatie, prioriteit behoeven. We zijn tenslotte een tennisvereniging. Alle overige thema’s moeten een bijdrage leveren om dit realiseren.

Afrondend: Na de  ALV is in principe onze taak als Advies Groep beëindigd. Wij hebben echter gezamenlijk besloten om na de toelichting van ons advies op de ALV van 25 maart, wij bereid zijn om advies en/of ondersteuning te blijven geven aan vervolgacties n.a.v. ons advies. 

Wij hopen ook dat jullie in grote getalen aanwezig zijn op de ALV en willen blijven meedenken en meewerken aan de invulling van de plannen voor een goede toekomst van onze vereniging.

Met tennis groet,
Advies Team TC Bergen

Arthur Boumann, John van Meulen, Siska van Eijk en Jan Hoek

Clubnieuws Overzicht