Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Nummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
Pasfoto
Max. 8 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden. Let op de verplichte velden en zorg dat die juist gevuld zijn. Mocht dit niet het geval zijn, volgt een foutmelding en moet ook de foto opnieuw geupload worden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
Tennis Categorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Fotonummer (wordt door ledenadm. gevuld)
 
Wat is je huidige beroep?
 
Akkoordverklaring
Door dit inschrijfformulier te versturen word je voor onbepaalde tijd lid van
tennisvereniging TC Bergen en verplicht je je tot het tijdig betalen van de
jaarlijkse contributie. Je machtigt tevens TC Bergen tot wederopzegging
om jaarlijks de contributie af te schrijven.
Akkoord*
Opmerking