Organisatie TC Bergen

De organisatie van TC Bergen bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Het bestuur wordt gecontroleerd door de algemene ledenvergadering (ALV) die eens per jaar bijeenkomt.

Inzet van vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is ook bij TC Bergen van wezenlijk belang; er is een dagelijks bestuur en er zijn een aantal commissies actief.

Leden Commissie

TC Bergen vindt het belangrijk dat nieuwe leden snel hun weg weten te vinden op de vereniging. Daarvoor is de zogenaamde ledencommissie, die het contact onderhoudt met nieuwe leden. Bij vragen of meer informatie kunt je hier altijd terecht.
Voor een gezond ledenaantal is het van belang om nieuwe leden goed op te vangen en ervoor te zorgen dat ze een groepje vinden om mee te tennissen zodat ze aansluiting vinden. Onze veelzijdige activiteitenkalender met diverse toernooien en evenementen draagt hieraan bij en de Ledencommissie creëert contactmomenten met nieuwe leden om er zo achter te komen waar de behoeften van het nieuwe lid ligt.  Maar uiteraard verdienen leden die al jaren lid zijn ook aandacht. Voor deze tennissers zorgt de ledencommissie en het bestuur voor een groot aanbod en zijn er voor de verschillende doelgroepen gerichte activiteiten. 
 
Neem voor goede ideeën of vragen graag contact op met de Coördinator van de Ledencommissie: ledencommissie@tcbergen.nl

Parkbeheer Commissie

De Parkbeheer Commissie coördineert alle zaken die betrekking hebben op het onderhoud van het park en de opstallen. Ook is de Parkbeheer Commissie verantwoordelijk voor ICT zaken.

Technische Commissie

De Technische Commissie onderhoudt het contact met de externe Tennisschool waar TC Bergen mee samenwerkt. Het gehele jaar door is tennisles mogelijk, maar men dient wel lid te zijn/worden van TC Bergen.

Meer informatie over de tennisschool is te vinden op de volgende pagina: Tennisles

Wedstrijdcommissie

De Wedstrijdcommissie organiseert het Open Nestoernooi, het befaamde 40-Love toernooi, de senioren competitie en de senioren clubkampioenschappen. De Wedstrijdcommissie is te bereiken via: wedstrijdcommissie@tcbergen.nl