Wijzigingen bestuur TC Bergen

Langs deze weg willen we onze leden informeren over wijzingen binnen het bestuur. Begin juli heeft Cees Veerman helaas zijn functie als penningmeester neergelegd.

Cees vervulde een belangrijke rol binnen het bestuur en binnen onze vereniging. Cees heeft zich de afgelopen jaren stevig ingezet voor het financieel gezond maken en houden van TC Bergen. Kostenbesparingen, kostenbewustheid en zuiverheid t.a.v. het wel of niet betalen van vrijwilligers zijn onder zijn penningmeesterschap gerealiseerd. 

Tijdens de coronaperiode heeft hij er alles aan gedaan om zich te verdiepen in alle mogelijke subsidiesteun voor sportverenigingen en deze met succes aangevraagd. Door deze inspanning is TC Bergen ook financieel goed door deze zware en financieel belastende periode gekomen.

Naast zijn rol als penningmeester sprong ook Cees in vele andere gaten waarvoor we geen vrijwilligers konden/kunnen vinden. Ledenadministratie, inkoop kantine, ondersteunen van  toernooicommissies en parkbeheer zijn hier slechts enkele voorbeelden van. 

We danken Cees voor zijn betrokkenheid bij en inzet voor TC Bergen!

We hebben Louis Roecoert bereid gevonden om de rol van penningmeester op zich te nemen. Welkom in het bestuur Louis!

Namens het bestuur 

Clubnieuws Overzicht