Vacatures: Bestuursleden

We hebben je hulp hard nodig! Houd je makkelijk overzicht, werk je graag samen, kun je goed delegeren, stap je makkelijk op mensen af en ben je een aanpakker? Help ons met een paar uurtjes per week.  We hebben maximaal 2 tot 3 uurtjes (gemiddeld) nodig van jou per week. 

We vergaderen tijdens het hoogseizoen als bestuur 1x per maand op dinsdagavond. In de wintermaanden van 1 oktober tot en met 1 april gaat dit naar een lagere frequentie. Wel doen we 1x per jaar in de winter een heisessie. Dan evalueren we en stellen we doelen voor het komende seizoen.

Buiten de vergaderingen heb je uiteraard uren nodig voor de uitvoering van de taken en activiteiten in jouw portefeuille.

Er zijn verschillende portefeuilles beschikbaar binnen ons bestuur. Hieronder de verschillende portefeuilles met een omschrijving van kerntaak:

Secretaris
Je beheert een mailbox waar jij vooral mails van leden en externe partijen (buurtsportcoaches, gemeente, KNLTB ed) beantwoordt en of doorspeelt naar andere bestuursleden. Je plant en bereid bijv. bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor. Je houdt de actielijst bij op basis van onze bestuursvergaderingen.

Communicatie
Je zorgt samen met voorzitter voor onder andere de nieuwsbrief, stuurt aankondigingen voor bepaalde toernooien naar gerichte doelgroepen, onderhoud contact met grafisch vormgever voor uitingen social media en maakt posts en vult de verschillende kanalen die wij als club benutten. Ook heb je incidenteel contact met redactie van bijv. Flessenpost ed voor publicaties van onze activiteiten (open dag e.d.).

Jeugd
Je stelt samen met bestuurder technische commissie en trainers een jaar(beleids)plan op voor de jeugd. Je bent aanspreekpunt voor de jeugd, Je ondersteunt de verschillende commissies van jeugdtoernooien en stemt met hen de jaarkalender vast. Met deze commissies stel je budget en begroting vast per toernooi, evalueer je na het plaatsvinden van toernooien. Je legt daar waar nodig verbinding met kantine commissie, communicatie en parkbeheer voor ondersteuning aan de toernooien.

Toernooien
Je ondersteunt de verschillende commissies van toernooien voor senioren (zowel onze grotere open toernooien als recreatietoernooien) en stemt met hen de jaarkalender vast, Met deze commissies stel je budget en begroting vast per toernooi, evalueer je na het plaatsvinden van toernooien. Je legt daar waar nodig verbinding met kantine commissie, communicatie en parkbeheer voor ondersteuning aan de toernooien.

Wil je meer weten? Neem contact op met Jolanda Bakker
voorzitter@tcbergen.nl

Clubnieuws Overzicht