UPDATE: Padel bij TC Bergen

Er heeft op 13 oktober een hoorzitting plaatsgevonden n.a.v. een aantal bezwaren die vanuit de buurt tegen de aanleg van padel bij TC Bergen waren ingediend.

 

De bezwaarcommissie heeft besloten:

I. het besluit om TC Bergen de vergunning te verlenen voor de aanleg van 2 padelbanen in stand te laten;

II. de ingediende bezwaarschriften aldus ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Wij als bestuur zijn uiteraard blij met deze uitslag en gaan nu verder stappen ondernemen. Een eerst volgende stap is het uitvoeren van een geluid- en lichtonderzoek.

Het proces over een eventuele verhuizing en fusie duurt lang en de uitslag is onzeker. Dit maakt dat we als bestuur blijven investeren in onze huidige banen en locatie maar ook de mogelijkheden blijven onderzoeken voor ledenwerving en -behoud. De aanleg van padelbanen is daar onderdeel van. Padel neemt aan populariteit alleen maar toe, ook onder onze eigen leden. We kunnen dit niet negeren.

Op maandag 16 januari hebben we onze ALV gepland staan en zullen we jullie verder informeren.

We houden jullie op de hoogte,

Namens het bestuur TC Bergen 

Clubnieuws Overzicht