Fusie en verhuizing – update

Gesprekken over de aanleg van een nieuw tennispark hebben de afgelopen maanden nauwelijks plaatsgevonden. Er is daardoor weinig voortgang en nieuws te melden. 

Zomervakanties, het ontbreken van een verantwoordelijke wethouder incl. wisseling van een gebiedsregisseur zijn hier debet aan. Jullie hebben vast vernomen dat pas heel recentelijk (op 29 september jl.) de wethouders voor de Gemeente Bergen NH zijn benoemd.

Waar zitten we nu in het proces? 

Zoals vermeld in de laatste TC Bergen Nieuwsbrief heeft de gemeenteraad op 7 juli jl. positief ingestemd met een eventuele fusie en verhuizing van TC Bergen en BSV Tennis. Er was door de raad wel een motie ingediend. Deze motie voorzag in verbeterpunten voor het proces en additionele voorwaarden. 
Een aantal politieke partijen stelde voor om andere locaties voor een nieuwe tennisclub te onderzoeken waaronder bijv. De Kiefthoek. Dit is inmiddels van tafel. 

Toen de gemeenteraad op 7 juli het dossier Fusie en verhuizing tennisclubs behandelde, kwamen alle onderliggende documenten vrij. Deze werden openbaar. Wij kregen op dat moment inzage in de financiële voorwaarden.

Belangrijke stap is nu het onderzoeken of op basis van deze financiële voorwaarden een haalbare exploitatie op te stellen is. We zijn hierover in september in gesprek gegaan met onze adviseur vanuit de KNLTB die ons in dit proces bijstaat. Op 7 november aanstaande werken we het e.a. verder uit in een overleg tussen de voorzitters en penningmeesters van TC Bergen en BSV Tennis.

Zodra wij als besturen van beide verenigingen alles goed hebben uitgerekend en we van mening zijn dat de plannen exploitabel zijn, zullen we het gehele plan ter stemming aan onze leden voorleggen. En niet eerder.
En gaan geruchten dat er al een stemming aangaande fusie en verhuizing binnen de gelederen van BSV Tennis heeft plaatsgevonden. Dit is dus niet het geval. We trekken nog steeds, in goed overleg, gezamenlijk op. De inhoud van dit artikel stemmen we af met BSV zodat we onze leden eenduidig informeren.

Ja, het is een moeizaam proces. Het samenwerken met een gemeente waar veel wisselingen zijn, stelt ons op de proef.

We houden jullie op de hoogte.

Namens bestuur TC Bergen

Clubnieuws Overzicht