Voortgang nieuw tennispark

College B&W van Bergen NH heeft onlangs positief ingestemd met de verplaatsing van TC BERGEN en BSV naar de Oudtburghweg (IJsbaanterrein), daar een nieuw park aan te leggen inclusief de plaatsing van een semi-permanente overkapping over 3 banen.

 

In het voorstel (waarover positief is ingestemd) is opgenomen dat de gemeente de aanleg van het park, met 13 gravelbanen, 2 padelbanen, clubhuis, parkeerplekken, opslag voor parkbeheer e.d. voor haar rekening neemt.

In het voorstel is opgenomen dat de tennisverenigingen zelf de semi-permanente overkapping gaan plaatsen en financieren. Het is de wens van beide verenigingen om de hal in eigendom te verkrijgen (en niet te huren van de gemeente). De gemeente heeft in het voorstel een aanbod gedaan voor de financiering van de hal.

Binnenkort gaat de Nieuwe Park Commissie (TCB en BSV) op basis van het voorstel en onder begeleiding van een adviseur van de KNLTB een exploitatie uitwerken en de financiele haalbaarheid onderzoeken.

Hoe nu verder?
Het voorstel wordt naar de raad gebracht zodat de raadsleden ook hun stem uit kunnen brengen. De verwachting is dat het eind mei als onderwerp op de agenda staat van de raadsvergadering. Voorafgaand aan deze vergadering is er een zgn. Beeldvormende Commissie Vergadering. In deze vergadering komen de raadsleden en vertegenwoordigers van TC Bergen en BSV bij elkaar. De raadsleden krijgen de gelegenheid vragen te stellen en de verenigingen gelegenheid een betoog te houden over het belang van het nieuwe park. Direct aansluitend is dan de raadsvergadering en zal er stemming plaatsvinden. Wanneer ook de raad positief instemt, beleggen we als bestuur z.s.m. een ledenvergadering om jullie volledig te informeren en het plan ter stemming te brengen.

De datum van deze raadsvergadering is op dit moment nog niet bekend bij ons. 

Zodra er nieuws is, zullen via dit via onze website communiceren.

NAMENS BESTUUR TC BERGEN

Clubnieuws Overzicht