Voortgang nieuw tennispark

Op 21 december jl. heeft het college van Gemeente Bergen NH vergaderd. Tijdens deze vergadering is het voorstel besproken voor het realiseren van een nieuw tennispark aan de Oudtburghweg (IJsbaanterrein). 

Het voorstel behelst onder andere het realiseren van een nieuw tennispark bestaande uit gravelbanen, padelbanen en overdekte banen en het bouwen van woningen op huidige de locatie van TC Bergen en BSV Tennis. Twee collegeleden weigerde helaas positief in te stemmen. Te grote financiële risico's en de overtuiging dat TC Bergen en BSV Tennis toch wel gaan verhuizen ook wanneer er geen overdekte banen (hal) op de nieuwe locatie komen, liggen hieraan ten grondslag. Op de achtergrond speelt ook mee dat er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn. Positieve pers voor de wethouders die het voorstel ingebracht hebben is niet echt wenselijk binnen de gelederen van het college. Het voorstel was ingebracht door Klaas Valkering (o.a. Volkshuisvesting) en Antoine Tromp (o.a. Sport). Bij de totstandkoming van het voorstel zijn TC Bergen en BSV Tennis uiteraard nauw betrokken geweest.

De heren Valkering en Tromp hebben tijdens de vergadering besloten het voorstel terug te nemen en aan te houden. Zij gaan nu het politieke veld verder “bewerken”. Ons is verzocht een schriftelijke verklaring op te stellen waarin wij als verenigingen aangeven niet voornemens zijn te verhuizen wanneer er op de nieuwe locatie geen hal komt. Eerder dit jaar hebben wij als verenigingen zelf het collegebesluit aangaande het nieuwe park aangehouden omdat de hal uit het plan was gehaald. Het argument dat wij dus mogelijk ook wel voornemens zijn te verhuizen wanneer er geen hal komt, lijkt dus "gezocht".

Wat is nu de planning?
Op 25 januari 2022 wordt het voorstel opnieuw behandeld in de collegevergadering. De betrokken wethouders gaan politiek aan de slag in de tussenliggende periode. En wij zetten een duidelijke verklaring op papier dat we niet voornemens zijn te verhuizen zonder overdekte banen.

Wanneer er tijdens de collegevergadering positief gestemd wordt, gaat het voorstel (voorgenomen besluit) voorgelegd worden aan de raadsleden in de raadsvergadering van 3 maart 2022.

Clubnieuws Overzicht