Voortgang renovatie tennisbanen

Op 22 november 2021 is het groot onderhoud aan de banen van start gegaan. We lopen helaas achter op de planning. 

De heftige regenval in oktober, november en december is hier onder andere debet aan. Ook bleek dat de riolering te weinig diep lag op een plek waar de graafmachine niet bij kon komen. Er moest dus met de hand gegraven worden om de rioleringsbuizen dieper te plaatsen. 

Verder was er een issue met de keuringsnormen voor de banen. Het gravel (zgn. prestige gravel) bleek niet leverbaar en moest er geschakeld worden met een andere leverancier om dit alsnog voor elkaar te krijgen.

Er wordt hard gewerkt en we doen er alles aan om in februari 2022 zeven banen op te leveren met nieuw gravel (gravel onder afschot) en nieuw afwateringsysteem. 

TC Bergen Parkbeheer

Clubnieuws Overzicht