Informatieavond Nieuwe Banen

Donderdag 17 oktober nodigen we iedereen uit voor deze informatiebijeenkomst. Ontvangst vanaf 19h30 en om 20h00 starten we. 

De commissie Nieuwe Banen heeft veel werk verzet. Het plan is nu gereed, het bestek is uitgewerkt, de garantiestelling vanuit Gemeente Bergen is geformaliseerd, een duidelijke voorkeur voor de aannemer is door de commissie uitgesproken en zoals de planning er nu uit ziet gaat begin januari gestart worden met de werkzaamheden.

Om onze leden volledig te betrekken bij het plan en bij de keuze binnen dit renovatieplan gaan we de volgende stappen nemen:

Donderdag 17 oktober :
Informatieavond Nieuwe Banen (20:00 – 22:00 uur TCB clubhuis)

Donderdag 14 november:
Bijzondere Leden Vergadering (20:00 – 22:00 uur TCB clubhuis)

Tijdens de informatiebijeenkomst Nieuwe Banen staan we stil bij onze recente gesprekken met de Gemeente Bergen. De herontwikkeling van het gebied Landweg, Kerkedijk en Oudtburghweg staat hoog op de gemeentelijke agenda. Het vertrek van de Europese school, verhuizing van de Mytylschool en het bebouwen van het oude BSV voetbalterrein maakt dat de gemeente het gebied als geheel onder de loep neemt. Er is een gebiedsmanager aangesteld om dit plan uit te werken. Ons park ligt in dit gebied en de herontwikkeling is van invloed op ons park en daarmee ook op onze renovatieplannen. De commissie Nieuwe Banen presenteert haar plan/voorstel en licht de keuze die als club voor ons ligt uitgebreid toe. Er wordt voldoende tijd in het programma ingebouwd om vragen van onze leden te beantwoorden.

Het uiteindelijke doel is jou als lid zo volledig mogelijk te informeren zodat jij op 14 november tijdens de BLV jouw stem uit kan brengen.

Het mag duidelijk zijn dat dit in vele opzichten een heel belangrijk onderwerp is voor de toekomst van TC Bergen.

We hebben als bestuur jouw stem nodig en hopen dus ook op ieders aanwezigheid bij beide bijeenkomsten.

Namens het bestuur,

Antoinette, Cees, Jeroen, Jolanda, Lisette, Marc, Robert

Clubnieuws overzicht