Nieuwe Banen Commissie

Afgelopen maanden heeft de Nieuwe Banen Commissie veel informatie verzameld om een gedegen beslissing te kunnen nemen inzake nieuwe tennisbanen voor TC Bergen. Er is gekeken bij omliggende verenigingen (TC United, TC Alkmaar en TC Dijkzicht) welke ondergronden zij hebben en wat hun ervaringen daarbij zijn. 

 

 

Daarnaast is er een eerste gesprek met de Rabobank geweest m.b.t. de financiering van het geheel. Uit dit gesprek bleek dat zij hieraan mee willen werken indien de gemeente zich (gedeeltelijk) garant stelt voor deze lening. Hiervoor bestaan wettelijke regelingen en de gemeente Bergen heeft dit in het verleden reeds eerder gedaan.

Dit heeft geleid tot gesprekken met de gemeente (o.a. met wethouder Houtenbos) en het schriftelijke verzoek vanuit TC Bergen voor een garantstelling aan de gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen, lange formatiebesprekingen en de vakantie periode hebben dit proces vertraagd. Een toezegging hebben we daarom tot op heden nog niet ontvangen. 

Gelijktijdig zijn besprekingen gestart inzake een opblaashal om het tekort aan overdekte tennisbanen in de gemeente Bergen en daarmee wintertennis mogelijk te maken.
De gemeente heeft een vijftal varianten voor de nieuwbouw van De Beek opgesteld, maar in geen enkele variant is ruimte voor tennisbanen. Voor de eventuele plaatsing van een opblaashal is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, ook voor een tijdelijke plaatsing.

Bovenstaand geeft aan dat we druk bezig zijn, veel in gesprek zijn, maar nog geen concrete plannen kunnen voorleggen in een informatiebijeenkomst of ALV.

Zodra er nieuws is aangaande de plannen voor nieuwe tennisbanen zullen we jullie uiteraard informeren!

 

Clubnieuws overzicht